top of page

GULLBERGVASS

Projekt studencki z zakresu projektowania urbanistycznego wykonany przez:

Daria Zimnicka, Oliwia Żuralska, Tomasz Michałek, Wiktor Stankieiwicz, Tadeusz Skorupa

LOKALIZACJA

Gothenburg, Szwecja

TYP PROJEKTU

Wizualizacje z lotu ptaka,

Projekt studencki

bottom of page