top of page

CENTRUM INŻYNIERII CYFROWEJ I CYFROWYCH SZTUK WIZUALNYCH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Koncepcja Centrum inżynierii cyfrowej i cyfrowych sztuk wizualnych Politechniki Gdańskiej jest propozycją odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie edukacji w zakresie nowych technologii informatycznych. Stanowi on równiesz elastyczną przestrzeń mającą sprostać prezentacji wytworów sztuki współczesnej. Projekt obiektu oraz jego otoczenia stanowią również rozwinięcie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju kampusu Politechniki Gdańskiej. Jego zadaniem jest integracja południowej części obszaru – wraźnie odseparowanej ulicą Traugutta. Projekt koncepcyjny nowego obiektu akademickiego ma też na celu otwarcie kampusu na dzielnicę i zwiększenie jego atrakcyjności, przy jednoczesnym poszanowaniu lokalnych walorów naturalnych.

LOKALIZACJA

Gdańsk, Polska

TYP PROJEKTU

Dyplom magisterski

bottom of page